UNITED HEVRA KADISHA FOR SEFARADIM

AND ORIENTAL JEWS IN JERUSALEM

8 Harav Kook St.P.O.Box 10, Jerusalem 91000

Tel : 02-625471/5 Fax : 02-6231827

 

 

חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים

ובני עדות המזרח בירושלים

רחוב הרב קוק 8 ירושלים 91000

טל : 02-6254371/5 פקס  :02-6231827

קברו של הרב שלום שרעבי

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

הרב והמקובל ר' שלום שרעבי (הרש"ש) נולד בצנעא שבתימן בשנת ת"פ (1720) ועלה לירושלים בצעירותו. עמד בראש ישיבת המקובלים "בית אל" וכתב מספר רב של חיבורי הלכה. הרש"ש נפטר ביום י' שבט תקל"ז (1777). קברו הינו אבן שואבת לרבים שנוהגים להדליק נרות לזכרו ומניחים מכתבי בקשות שונות.