UNITED HEVRA KADISHA FOR SEFARADIM

AND ORIENTAL JEWS IN JERUSALEM

8 HaRav Kook St. P.O.Box 10, Jerusalem 91000

Tel : 02-625471/5 Fax : 02-6231827

 

 

חברה קדישא אחידה לעדת הספרדים

ובני עדות המזרח בירושלים

רח' הרב קוק 8 ירושלים 91000

טל : 02-6254371/5 פקס  :02-6231827

פעולות החברה קדישא


שטר הקניין העוסק בהר הזיתים (שנת 1537)


בית הלוויות החדש בהר המנוחות (ג.שאול)


החלקה המשוקמת בראס אל עמוד (הר הזיתים)


החלקות החדשות בהר המנוחות גבעת שאול (תמיר ג')


חלקת קבר הרב חיים בן עטר - "אור החיים"


קברו של הרב שלום שרעבי


חלקת "צור"

 

בית העלמין "דרום"

 

ה"פרי חדש"

חלקת קבר הרב חזקיה בן דוד

 

חלקת קבר הרב מאיר אבו חצירה

 

שני בתי העלמין של החברה - בהר הזיתים ובגבעת שאול - נמצאים בתנופת פיתוח מואצת :

הר הזיתים

בתקופת השלטון הירדני (1948 - 1967) חולל ונהרס בית הקברות בהר הזיתים  בצורה קשה ביותר. לחלקות של עדת הספרדים, בהן קבורים צדיקים וגדולי דור כמו ר' חיים בן עטר ("אור החיים הקדוש") ור' שלום שרעבי (הרש"ש), נגרם הנזק החמור ביותר  בגלל מיקומן קרוב לכביש הראשי: מצבות נותצו, קברים נחרבו, על חלק גדול מהם הורחב הכביש המוביל ליריחו ועל חלק אחר הוקם מסגד. אבני מצבות רבות נשדדו ושימשו לצורכי בנייה שונים - כולל במחנות הלגיון הירדני. גם כיום ישנה בעיה קשה עם האוכלוסייה הערבית שנמצאת באזור שסביב החלקות, כאשר מידי פעם ישנן התנכלויות מצד הערבים, אם על-ידי ניתוץ מצבות, השלכת פסולת ורעיית עזים וכבשים בתוך בית העלמין. 

החברה קדישא הציבה לעצמה את שיקום הקברים כיעד בעל חשיבות ראשונה במעלה, והחלה בביצועו באופן עצמאי. בשנים האחרונות השקיעה החברה משאבים רבים על מנת לקדם פרויקט זה וכיום הולכת ונשלמת מלאכת השיקום של חלקת "ראס אל עמוד". עבודה זו דורשת, מטבע הדברים, דייקנות רבה ולכן היא נעשית באופן ידני, תוך זהירות מירבית. היות שמדובר כאן על אתגר בקנה מידה עצום, שעלותו גבוהה ביותר, אין החברה יכולה לשאת לבדה בנטל. במסגרת קשרי החוץ שפיתחה, פונה החברה לקהילות ספרדיות ברחבי העולם, על מנת לגייס תרומות למימון מלאכת קודש זו. ראוי לציין כי היות שמדובר פה על נזקים שנגרמו כתוצאה מפעולות איבה, הרי שעל ממשלת ישראל לממן פרויקט לאומי רחב היקף  זה, אשר הגשמתו היא בבחינת פירעון חוב היסטורי לאבותינו. 

 

גבעת שאול

בהר המנוחות גבעת שאול הכשירה החברה שטחים חדשים בהשקעה של מיליוני ש"ח. תשומת לב רבה ניתנת למתן צביון חזותי נאה ומראה מכובד, באמצעות התקנת אדניות פרחים בחלקות הקברים הקיימות והחדשות, סלילת דרכי גישה נוחות, שיקום נופי בקירות הבטון ע"י ציפויים באבן ועוד.     

פרויקט מרכזי בפעילות החברה הינו הקמת בית לוויות והספד, אשר נבנה בהר תמיר שבבית העלמין גבעת שאול - מתוך מגמה להקל על משפחות הנפטרים, בכך שיימנע הסרבול הכרוך בנסיעה מתוך העיר להר המנוחות. כמו כן יימנע איבוד זמן יקר בשל עומס התנועה - דבר שגורם לשיבוש בלוח הזמנים ולעגמת נפש למשפחות האבלות.

המבנה, אשר תוכנן ע"י טובי האדריכלים והמהנדסים, הינו ברמה ובאיכות מן הגבוהות ביותר ויתרום רבות לרווחת הציבור שמגיע להשתתף בלוויות.

 ניהול מכלול ההיבטים הקשורים לעבודתה השוטפת של החברה קדישא מתבצע בצורה ממוחשבת: באמצעות תוכנה משוכללת אשר פותחה במיוחד לצורכי החברה, ניתן למפות את  כל שטחי הקבורה ולהוציא דו"חות על הנפטרים שנקברו, דו"חות על רכישות של אחוזות קבר בחיים וכן על המקומות הפנויים - כך שניתן לקבל תמונת מצב מדויקת ועדכנית, בהתאם לחלקות השונות. הדבר מאפשר שליטה בנושאים מורכבים אלה וכן מתן תשובות מדויקות בו במקום לאנשים  הפונים בשאלות ובבקשות לקבלת מידע.

 

פעולות לקידום החינוך והרווחה

חלק בלתי נפרד מפעילות החברה קדישא הינו בתחומי החינוך והרווחה: החברהמייעדת סכומים נכבדים לפעילות בתחומים אלה, שמתבצעת בשיתוף פעולה מלא עם ועד עדת הספרדים ועדות המזרח בירושלים. 

רווחה

גולת הכותרת הינה המפעל המסורתי של "קמחא דפסחא" - תמיכה במאות

משפחות נזקקות לקראת חג הפסח. בנוסף, מסייעת החברה לנושאים כגון:

הכנסת כלה, עזרה מיידית למקרי מצוקה קשים ועוד.

חינוך

חברה קדישא תורמת רבות לקידום החינוך הגבוה על ידי הענקת מלגות לימודים,אשר מחולקות מידי שנה למאות סטודנטים ותלמידי ישיבות גבוהות בני ירושלים,הבאים מקרב משפחות נזקקות.

 

טקסי חלוקת המילגות